top of page
Rogaland_mållag_4_1000x110.jpg
Arne Garborg
Arne Garborg

press to zoom
Rogaland
Rogaland

press to zoom
Barn vindu
Barn vindu

press to zoom
Arne Garborg
Arne Garborg

press to zoom
1/8
vegar_forside_nett%2520april%2520GS_edit

Rogaland Mållag er eit fylkeslag i Noregs Mållag, og femner om Sør-Rogaland og Ryfylke (Haugalandet høyrer til under Karmsund Mållag).

Rogaland Mållag arbeider ålment med målsak i Rogaland. Me har mellom anna utval som arbeider med kvar sine aktuelle emne, me skipar kulturvandringar og seminar, og me deler kvart år ut ein målpris til nokon som har markert seg på ein positiv måte gjennom å nytta nynorsk og/eller målføre.

Nynorsk4ever
- bli med du og!

Nynorsk skal vera eit levande bruksspråk i landet vårt.

 

Då treng me mange stemmer som stiller seg bak det politiske og praktiske arbeidet som fremjar språkleg likestilling.

Screenshot 2020-11-06 at 13.57.59.png
roger_er_kul.png

Tidi gjekk og gjekk, og ansa ikkje på kva folk tenkte.

"

Time passed without any attention to what people were thinking.

Die Zeit nahm ihren Lauf, ohne zu beachten, was die Leute dachten.

Nynorsk på YouTube
RM_målpris 2021_print[85].jpg
roger_er_kul.png

Kvar kveld reier orangutangane på Sumatra seg seng høgt i tretoppane. Breier lauv godt over seg, før dei legg seg til å sova.

"

Arbeidsplan 2020

Båt på sjø.jpg

Rogaland Mållag skal driva målarbeid på regionalt nivå, og vera eit bindeledd mellom lokallag og Noregs Mållag sentralt.

 

Fylkeslaget skal samordna det lokale målarbeidet og inspirera lokale målfolk, mellom anna ved å skipa til møte med styremakter, skular, barnehagar og samlingar der nynorsken si kraft er i fokus.

Det sterkaste signalet om kven vi er

Om du reiser Rogaland på langs og på tvers, vil du høyre og oppleve dialektrikdom.


Dialektar og talemåtar som uttrykkjer styrke, lokalt særpreg og nedarva identitet.

 

Den observante vil også leggje merke til at talemålet i alle delar av fylket vårt, i både by og bygd, har nynorsk som grunntone. Slik sett burde nynorsk som skriftspråk stå sterkt i Rogaland.

 

Men slik er det ikkje. Det kan nok delvis tilskrivast at Rogaland historisk har vore ekstrovert og vendt seg utover, mot både inn- og utland. Den internasjonale oljenæringa har nok også lagt press på språket vårt dei siste seksti åra.

 

Det minner oss om at vi ikkje må gløyme det vi har, ikkje vatne ut oss sjølve i jakta på noko anna, noko nytt, noko betre.

 

I Rogaland fylkeskommune har vi eit mål om å ha heile fylket i bruk. Det fordrar menneske og personar som vil bu, byggje og jobbe i alle delar av fylket.
Det er dokumentert at ei sterk kjensle av å høyre

Screenshot 2020-10-07 at 10.39.46.png

til, å vere stolt av heimtraktene sine og stå støtt i identitet sin, ofte er avgjerande når menneske vel kor dei vil bu. 

Dialekten vår er det sterkaste signalet om kven vi er, kor vi kjem frå og kva arv vi ber med oss.


Det er eit teikn i tida at vi snakkar om god ressursbruk, om ei kursendring og ei omstilling til noko anna enn eit einsidig vekstsamfunn. Til ei meir berekraftig framtid. Vi vil tilbake til røtene, dyrke vår eigen mat og leve eit enklare liv. Som ei forlenging av dette, er det naturleg å slå ring om og slå eit slag for språket vårt som ein viktig del av røtene våre.


Rogaland fylkeskommune eig og driv vidaregåande skular i alle delar av fylket. Eg er oppteken av at skulane våre skal medverke i å ta vare på språket vårt - på nynorsken - som ein del av kulturarven og identiteten vår.

 

Det skal aldri bli ei plikt å bruke nynorsk som skriftspråk, men dei vidaregåande skulane skal vere garantistar for at det er ein rett for dei som ønskjer det.


Rogaland Mållag har stått i striden for nynorsken i hundre år. Det er eg takksam for. Og det er godt å sjå at det er ein vital og oppegåande hundreåring vi gratulerer.


I ei tid der utviklinga skjer raskare enn nokon gong, er det viktig å halde målfana høgt.


Gratulerer så langt og lykke til med dei neste 100!

 

Marianne Chesak
Fylkesordførar i Rogaland

bottom of page