top of page
Rogaland_mållag_4_1000x110.jpg
vegar_forside_nett%2520april%2520GS_edit
For øyeblikket ingen kommende arrangementer

Rogaland Mållag er eit fylkeslag i Noregs Mållag, og femner om Sør-Rogaland og Ryfylke (Haugalandet høyrer til under Karmsund Mållag).

Rogaland Mållag arbeider ålment med målsak i Rogaland. Me har mellom anna utval som arbeider med kvar sine aktuelle emne, me skipar kulturvandringar og seminar, og me deler kvart år ut ein målpris til nokon som har markert seg på ein positiv måte gjennom å nytta nynorsk og/eller målføre.

Nynorsk4ever
- bli med du og!

Nynorsk skal vera eit levande bruksspråk i landet vårt.

 

Då treng me mange stemmer som stiller seg bak det politiske og praktiske arbeidet som fremjar språkleg likestilling.

Screenshot 2020-11-06 at 13.57.59.png
roger_er_kul.png

Tidi gjekk og gjekk, og ansa ikkje på kva folk tenkte.

"

Time passed without any attention to what people were thinking.

Die Zeit nahm ihren Lauf, ohne zu beachten, was die Leute dachten.

Nynorsk på YouTube
RM_målpris 2021_print[85].jpg
roger_er_kul.png

Kvar kveld reier orangutangane på Sumatra seg seng høgt i tretoppane. Breier lauv godt over seg, før dei legg seg til å sova.

"

Arbeidsplan 2020

Båt på sjø.jpg

Rogaland Mållag skal driva målarbeid på regionalt nivå, og