Rogaland_mållag_4_1000x110.jpg

Velkommen til den nye nettsida vår.

Me vil halda fram arbeidet med sida til alt er klart. Ris og ros tar me imot med takk!

roger_er_kul.png
Arne Garborg
Arne Garborg

Rogaland
Rogaland

Barn vindu
Barn vindu

Arne Garborg
Arne Garborg

1/8
Fylkesårsmøte
Fylkesårsmøte
Når
03. sep., 15:00 – 04. sep., 17:00
Kor
Hotell Jæren,
Solhøgda 3, 4340 Bryne, Noreg
Kan du bli med?
vegar_forside_nett%2520april%2520GS_edit

Rogaland Mållag er eit fylkeslag i Noregs Mållag, og femner om Sør-Rogaland og Ryfylke (Haugalandet høyrer til under Karmsund Mållag).

Rogaland Mållag arbeider ålment med målsak i Rogaland. Me har mellom anna utval som arbeider med kvar sine aktuelle emne, me skipar kulturvandringar og seminar, og me deler kvart år ut ein målpris til nokon som har markert seg på ein positiv måte gjennom å nytta nynorsk og/eller målføre.

Nynorsk4ever
- bli med du og!

Nynorsk skal vera eit levande bruksspråk i landet vårt.

 

Då treng me mange stemmer som stiller seg bak det politiske og praktiske arbeidet som fremjar språkleg likestilling.

Screenshot 2020-11-06 at 13.57.59.png
roger_er_kul.png

Tidi gjekk og gjekk, og ansa ikkje på kva folk tenkte.

"

Time passed without any attention to what people were thinking.

Die Zeit nahm ihren Lauf, ohne zu beachten, was die Leute dachten.

Nynorsk på YouTube