top of page
Gutt med hodetelefoner

Lydfiler

Rogaland mållag har fått laga nettressursar som norsklærarar fritt kan bruke i si undervising, og som har ligge ute på våre heimesider. Det nye no er at tekstane frå antologien er innlest og tilgjengeleg på lydfiler. 

Novellene i antologien er innlesne av lærar og suldøl Terje Bråtveit. Med trygg og god rogalandsk røyst losar han oss gjennom tekstane. Det tekniske arbeidet har Hetland media stått for. Dette står dimed både på rogalandsk grunn og er kledd i rogalandsk bunad. Gode nettressursar på nynorsk til bruk i skuleverket er vanskeleg å oppdrive, dette er dimed vår gåve til norsklæraren. Fleire skular i Rogaland har i tillegg fått klassesett av «Vegar ut til alle kantar», og kan no lage undervisingsopplegg med både tekst og lyd. 

Me har i tillegg vore så heldige at me har fått innlesne lydfiler frå lærar Ellen Marie Nordtveit, av novella «Ungdom» av Arne Garborg og «Naken» av Heidi Hjorteland.


Rogaland mållag tykkjer det er ekstra gildt å kunne løfte fram desse gilde tekstane ved hjelp frå vårt ressurssterke skuleverk, ved to gode representantar. 

Lydfilene

01     Ball mot vegg - tusen og uendeleg gonger av Edmund Austigard

02     Vampyrane samlast på Madlatua av Arnt Birkedal

03     Nyfødd gut av Inger Bråtveit

04     Den lange vegen inn til Stavanger by av Kristin Auestad Danielsen

05     Ungdom av Arne Garborg

06     Naken av Heidi Hjorteland

07     Ein dag vil vi gløyma av Odveig Klyve

08     Sansen for det søte av Siri M. Kvamme

09     Nils som gjekk til skogs av Rasmus Løland

10      Tomme trusler av Oda Malmin

11      Julebrev frå Oddemann på Neset av Tore Renberg

12      Ingenting menneskeleg av Gaute M. Sortland

13     Blondinefabrikken av Terje Torkildsen

14     Verdenskatten av Helge Torvund

01 Ball mot vegg – tusen og uendeleg gonger
00:00 / 17:15
02 Vampyrane samlast på Madlatua
00:00 / 19:50
03 Nyfødd gut
00:00 / 10:15
04 Den lange vegen inn til Stavanger by
00:00 / 12:05
05 Ungdom
00:00 / 47:01
06 Naken
00:00 / 12:34
07 Ein dag vil vi gløyma
00:00 / 18:01
08 Sansen for det søte
00:00 / 35:59
09 Nils som gjekk til skogs
00:00 / 31:56
10 Tomme truslar
00:00 / 22:51
11 Julebrev frå Oddemann på Neset
00:00 / 16:00
12 Ingenting menneskeleg
00:00 / 14:11
13 Blondinefabrikken
00:00 / 14:47
14 Verdenskatten
00:00 / 15:37

Me har i tillegg vore så heldige at me har fått innlesne lydfiler frå lærar Ellen Marie Nordtveit:

«Ungdom» av Arne Garborg
00:00 / 42:19
Novella «Naken»
00:00 / 11:21
bottom of page