Talk Show Audience

Dette skjer

Dette skjer

roger_er_kul.png

Det ligg kaninungar under isen som veit alt. Øyro over isen høyrer alt og veit at det går ein mandolinstreng etter fjorden.

"