top of page
Båt på sjø.jpg

Arbeidsplan

Rogaland Mållag skal driva målarbeid på regionalt nivå, og vera eit bindeledd mellom lokallag og Noregs Mållag sentralt. Fylkeslaget skal samordna det lokale målarbeidet og inspirera lokale målfolk, mellom anna ved å skipa til møte med styresmakter, skular, barnehagar og samlingar der nynorsken si kraft er i fokus.

Hovudmål for arbeidsåret 2023/2024: 

  

 • Fylkeslaget vil få i gang eit prosjekt for å stogga målbytet i fylket.

  • Fylkeslaget vil arbeida med å få oppretta ei stilling lokalt for å arbeida med dette, saman med m.a. Noregs mållag, Jærskulen og politisk hald på fylkes- og kommunenivå. Mål: oppstart hausten 2023​

  • Prosjektet vil m.a. tilby lærarar i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen innføring i antologien «Vegar ut til alle kantar» med tilhøyrande undervisingsressursar

  • Prosjektet vil m.a. arbeide for å få skipa ein nynorsk motivasjonsdag for lærarar i grunn- og vidaregåande skular i fylket, anten saman med fylkeskommunen eller åleine. Mål: september 2024

 • Rogaland Mållag vil invitera Karmsund Mållag og Rogaland Ungdomslag til eit tettare samarbeid om oppgåvene i fylket

 • Fylkeslaget si målprisnemnd vil dela ut målpris(ar) for å kaste positivt ljos på og blest om gode nynorske førebilete

 • Fylkeslaget vil halda fram arbeidet kring eit Lølandsenter

 • Alle lokallaga skal ha ein kontaktperson i styret. Kontaktpersonen kan inviterast til styremøter eller andre samlingar i lokallaget og vera ein lokallaga kan stø seg på, lufte idéar med og spela inn tiltak til

 • Fylkeslaget vil saman med lokallaga arbeida for å auka talet på medlemmer slik at me når målet om 1500 medlemmer i Rogaland innan fylkesårsmøtet i 2024

bottom of page