top of page
Båt på sjø.jpg

Arbeidsplan

Rogaland Mållag skal driva målarbeid på regionalt nivå, og vera eit bindeledd mellom lokallag og Noregs Mållag sentralt. Fylkeslaget skal samordna det lokale målarbeidet og inspirera lokale målfolk, mellom anna ved å skipa til møte med styresmakter, skular, barnehagar og samlingar der nynorsken si kraft er i fokus.

Hovudmål for arbeidsåret: 

  • Fylkeslaget vil tilby lærarar i ungdomsskulane og dei vidaregåande skulane ei innføring i antologien Vegar ut til alle kantar med tilhøyrande nettbaserte undervisningsressursar.​

  • Notat om målbyte i den vidaregåande skulen adressert til Rogaland fylkeskommune (21.01.2021 ) må følgjast opp.

  • Fylkeslaget vil halda fram arbeidet omkring eit Lølandssenter.

  • Alle lokallaga skal ha ein kontaktperson i styret i fylkeslaget. Denne kan inviterast til styremøte eller andre samlingar i lokallaget.

  • Fylkeslaget vil saman med lokallaga arbeida for å auka talet på medlemmer slik at me når målet om 1500 medlemmer i Rogaland innan fylkesårsmøte  i 2022.

  • Rogaland Mållag vil invitera Karmsund Mållag og Rogaland Ungdomslag til tettare samarbeid om oppgåvene i fylket.

bottom of page