top of page
Skomakar Hjelmeland.956x538.jpg

Hjelmeland Mållag

Hjelmeland image doc_901_2_edited.jpg
Styre

Asbjørn Ask

Styreleiar

Lena Kleppa

Styremedlem

Dagfinn Svadberg Hatløy

Skrivar

Oddvar Skiftun

Styremedlem

Prosjekt

Group Hike

Prosjekt

2021

Click here to add your own content, or connect to data from your collections.

Hjelmeland.jpeg

Prosjekt 2

2021

Click here to add your own content, or connect to data from your collections.

Dette skjer

Vellukka Nynorskstafett i Hjelmeland 10. november

Me fekk besøk av Ingar Arnøy, Noregs Mållag, Frida Pernille Mikkelsen Noregs Målungdom og forfattar Malin Hellebø. Det var tett program frå morgon til kveld. Dagen starta med møte med ordførar, varaordførar og rådmann i Hjelmeland kommune. Mange tema, språkarbeid i stort og smått og revisjon av målbruksplan var tema på nyttig og triveleg møte med ei oppegåande nynorsk kommune. Nynorsk stafettpinnen blei overrekt ordførar Bjørn Laugaland.

Dagen blei vidare nytta til to rektormøte, ved Årdal og Hjelmeland skule, og møte med styrarar ved Årdal og Hjelmeland barnehage. Målungdommen besøkte klassar på skulen i Årdal og Hjelmeland.

 

Malin Hellebø hadde forfattarbesøk på 1.-4. trinnet ved Årdal, Fister og Hjelmeland skule, eit opplegg som var stor stas for dei unge elevane.

 

Dagen blei avslutta med middag og møte for styret i Hjelmeland Mållag og gjestene frå Oslo.

bottom of page