top of page
Før du les
VEGAR før du les.png
FØR DU LES
Cup of Coffee
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
UNGDOM
VEGAR refleksjonsoppgåver.png
Refleksjonsoppgåver
Jobb i grupper på 3-4
VEGAR refleksjonsoppgåver.png

Gruppearbeid

1

Les novella for kvarandre i gruppa. Ta ca. ei side kvar og les høgt. Etter at ein er ferdig, så utforskar de denne sida saman og leitar etter vanskelege ord. Noter ned dei orda som de ikkje forstår, eller dei orda som er annleis enn dei me bruker i dag. Så les de vidare.

2

Fordel alle orda de har funne mellom dykk. Bruk ulike ordbøker på nett og finn ut kva orda betyr.

3

Leik med orda og lag setningar som er vanskelege å forstå, men som likevel gir meining. Test om dei andre på gruppa skjønar setninga di. (Dei som lagar flest setningar vinn ein sjokolade:)

Refleksjonsoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
UNGDOM
VEGAR grammatikk språk.png
Grammatikk
Grammatikk
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
UNGDOM
VEGAR skriveoppgåver.png
Skriveoppgåver

1

Vel ein av karakterane i novella; Anne Malene, Per eller Jens, og skriv ein kort tekst frå deira synsvinkel.

2

Tenk deg at Anne Malene levde i dag. Lag ei forteljing som liknar på den du nettopp har lese, men endr ho slik at det kunne vore i 2021.

3

Konfirmasjonen før og no. Lag ein bildeserie med korte tekstar til kvart bilete. Bilete og tekst skal skildra utviklinga av konfirmasjonen frå byrjinga og fram til i dag.

4

Lag eit intervju med ein eldre person (bestefar/mor, oldefar/mor) der du får intervjuobjektet til å fortelja om korleis deira ungdomstid var. Få fram stemninga i rommet under intervjuet. Ver kreativ med illustrasjonar til intervjuet.

5

I novella har dei etternamn som Oppigarden og Nedigarden. Kvifor har dei slike etternamn? Kva for etternamn er mest vanlege i Noreg i dag? Kor kjem ditt etternamn i frå? Skriv historia bak etternamnet ditt. Bruk nettsidene under som kjelder.

https://forskning.no/sprak-ny-etnisitet/na-er-to-av-tre-norske-etternavn-et-gardsnavn/276679

https://slektogdata.no/nb/historisk-utvikling-av-etternavn-og-stedsnavn

6

Utforsk Arne Garborg sitt forfattarskap. Han har skrive svært mange verk. Studer oversikten frå Garborgsenteret. Vel to av desse som du skriv litt om.

           

https://www.jaermuseet.no/garborgsenteret/arne-og-hulda-garborg-sine-verk/

Skriveoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
UNGDOM
VEGAR kreative stunt.png
Kreativ stunt
Kreativ stunt
bottom of page