top of page
Før du les
VEGAR før du les.png
FØR DU LES
Cup of Coffee
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
NYFØDD GUTT
VEGAR refleksjonsoppgåver.png
Refleksjonsoppgåver
Jobb i grupper på 3-4
VEGAR refleksjonsoppgåver.png

1

  • Les novella høgt for kvarandre, eit avsnitt kvar.

  • Utforsk kvart avsnitt saman og lag ei oversikt over tidsrekkefølga på dei ulike avsnitta. Kva gjer det med innhaldet i novella at ho hoppar litt att og fram i tid? Diskuter.

  • Samanlikn det første og siste avsnittet i novella. Kva for forteljemåte er dominerande her? Korleis er stemninga i dei ulike avsnitta? Korleis får forfattaren fram ei stemning hos deg som les?

  • “Eg er vræmo” står i 3. avsnitt side 36. Kva betyr vræmo, trur de?

  • Lytt til songen “Thorn in my side” av Eurythmics. Les nest siste avsnitt på side 36 om att. Her finn du sitat frå songen du nettopp har høyrt. Diskuter korleis teksten på songen kan samanliknast med innhaldet i novella.

https://www.youtube.com/watch?v=gN7bQnTpLQI

  • Kva er temaet i novella slik de ser det? Kva er det forfattaren vil seia oss?

  • Midt på side 35 står det “eg tenkjer på det syster sa om å gå utanfor sirkelen”. Kva kan det bety å gå utanfor sirkelen?

Refleksjonsoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
NYFØDD GUTT
VEGAR grammatikk språk.png
Grammatikk
Grammatikk
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
NYFØDD GUTT
VEGAR skriveoppgåver.png
Skriveoppgåver

A

  • Skriv ein kreativ tekst med tittelen: “Systre”

Picture 1.png
Skriveoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
NYFØDD GUTT
VEGAR kreative stunt.png
Kreativ stunt
Kreativ stunt
bottom of page