top of page
Før du les
VEGAR før du les.png
FØR DU LES
Cup of Coffee
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
VERDENSKATTEN
VEGAR refleksjonsoppgåver.png
Refleksjonsoppgåver
Les og filosofer saman:
VEGAR refleksjonsoppgåver.png

1

Les teksten roleg to gonger. Kva er det første du tenker når du er ferdig?

2

Korleis er skrivemåten i denne novella? Er det noko du legg merke til?

3

Det er lite avsnitt i novella. Kva gjer det med deg som les?

4

Kva er temaet i denne novella? Noter ned for deg sjølv først, så snakkar du med ein medelev før diskusjon i plenum.

Refleksjonsoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
VERDENSKATTEN
VEGAR grammatikk språk.png
Grammatikk
Grammatikk
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
VERDENSKATTEN
VEGAR skriveoppgåver.png
Skriveoppgåver
Skriveoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
VERDENSKATTEN
VEGAR kreative stunt.png
Kreativ stunt
Kreativ stunt
bottom of page