top of page
Før du les
VEGAR før du les.png
FØR DU LES
Cup of Coffee

1

Vandra i Gamle Stavanger og setta seg på ein eigna plass der for å lesa novella, 

 

Eller:

2

Sjå på bilete/film frå Gamle Stavanger før alle les novella.

nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
BLONDINEFABRIKKEN
VEGAR refleksjonsoppgåver.png
Refleksjonsoppgåver
Refleksjon saman:
VEGAR refleksjonsoppgåver.png

1

Kva fordommar kjem fram i novella?

2

Korleis får forfattaren fram desse fordommane?

3

Kva er sladder? Korleis skjer sladder i ditt miljø

Gruppearbeid: (tverrfaglege opplegg med matematikk – laga hus – og kunst og handverk?)
VEGAR refleksjonsoppgåver.png

1

Lag eit dokketeater med utgangspunkt i novella. Her må de reflektera ekstra over korleis personane er skildra og få dette fram i dokkene de lagar. Dokkene treng absolutt ikkje vera naturtru, men det må komma tydeleg fram korleis dei er skildra i novella. Bruk ein enkel kasse til kulisse, eller lag “kopi” av eit hus du vel frå Gamle Stavanger.

 

Eller:

2

Lag animasjonsfilm med utgangspunkt i novella. Hugs at skildringane av karakterane må samsvara med det du har lese.

Refleksjonsoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
BLONDINEFABRIKKEN
VEGAR grammatikk språk.png
Grammatikk
Grammatikk
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
BLONDINEFABRIKKEN
VEGAR skriveoppgåver.png
Skriveoppgåver

1

Bruk novella som modelltekst. Lag ein tekst der du brukar den første delen av setningane til kvart avsnitt i din tekst. Eksempel:

Du elskar…..

Du elskar….

Du elskar….

Du reiser frå…

Så drog dei….

La deg inspirera av teksten, men lag din eigen versjon.

2

Skriv ein tekst om å lengte etter noko anna. Få fram korleis det livet me lever no er (livet i ein pandemi) og lag kontrastar til det du lengtar etter.

3

Novella sluttar slik:

 

Og byen som vi elska, skal vakna og fyllast med folk, på kafear og kino, i kyrkjene, i konsertsalane skal vi sitje tett i tett. Vi vil høyra støyen frå motorvegane, lyden av båtar som legg til kai, og flya som lettar. Vi vil kryssa grenser på nytt til den vi var, til den vi skal bli. Ein dag vil vi kanskje gløyma at jorda framleis har feber. Ein dag vil vi kanskje gløyma alt.

 

Skriv ein tekst om korleis livet under ein pandemi kan endre den ein er som person.

Skriveoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
BLONDINEFABRIKKEN
VEGAR kreative stunt.png
Kreativ stunt
Kreativ stunt
bottom of page