top of page
3D Sphere
VEGAR UT TIL ALLE KANTAR
INGENTING MENNESKELEG
Før du les
VEGAR før du les.png
FØR DU LES
Cup of Coffee
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
INGENTING MENNESKELEG
VEGAR refleksjonsoppgåver.png
Refleksjonsoppgåver
Læraren les novella høgt med stor innleving.

Samtale i klassen:

1

Kva betyr hemn?

2

Lag ulike påstandar om hemn og det å vera sint. La elevane gå til ulike hjørne av klasserommet dersom dei er einige, ueinige eller usikre. La dei diskutere saman i kvart sitt hjørne før ein tek det i plenum.

(Påstandar som:    ….)

VEGAR refleksjonsoppgåver.png

3

La fantasien ta av i klassen: kva kan skje vidare her? Skriv idear på tavla.

4

La elevane velja om dei vil laga ei forteljing, ein teikneserie eller ei digital forteljing om kva som skjer vidare.

Refleksjonsoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
INGENTING MENNESKELEG
VEGAR grammatikk språk.png
Grammatikk
Grammatikk
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
INGENTING MENNESKELEG
VEGAR skriveoppgåver.png
Skriveoppgåver
Skriveoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
INGENTING MENNESKELEG
VEGAR kreative stunt.png
Kreativ stunt
Kreativ stunt
bottom of page