top of page
Før du les
VEGAR før du les.png
FØR DU LES
Cup of Coffee
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
JULEBREV FRÅ ODDEMANN PÅ NESET
VEGAR refleksjonsoppgåver.png
Refleksjonsoppgåver
Læraren les novella høgt i klassen.

Refleksjon i klasse eller i grupper:

1

Kva tenkjer dokker om det Oddemann skriv?

2

Kva er bodskapet i teksten?

3

Skal ein vere ærleg for ein kvar pris? Reflektér og diskutér.

VEGAR refleksjonsoppgåver.png
Refleksjonsoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
JULEBREV FRÅ ODDEMANN PÅ NESET
VEGAR grammatikk språk.png
Grammatikk
Grammatikk
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
JULEBREV FRÅ ODDEMANN PÅ NESET
VEGAR skriveoppgåver.png
Skriveoppgåver

A

Individuelle skriveoppgåver:

Her kan ein velje ut ei eller begge skriveoppgåvene, eventuelt at elevene får velje sjølve.

Skriveoppgåve I

Å ønskje kvarandre god jul, er ein tradisjon me har hatt lenge i Noreg, men kor lenge, og er tradisjonen i endring? Du skal nå skrive ein saktekst som bør innehalde følgjande punkt:

1

Finn ut kor tradisjonen med å ønskje kvarandre god jul kjem frå, og korleis den har endra seg gjennom tidene. Her må du bruke fleire kjelder.

2

Kva tenkjer du om det å skrive julehelsing før og nå? Er dette noko me bør ta vare på? Grunngje meiningane dine.

3

Har din familie juletradisjonar, eventuelt har dokker andre tradisjonar som går igjen i familien din? Skriv kva for nokre, og korleis dokker feirer desse.

4

Kva tradisjonar ønskjer du å vidareføre når du blir vaksen? Fortel kvifor.

Skriveoppgåve I1

Skriv ditt eige julebrev til familien din, - eller vennene dine. Du må gjerne bruke “Julebrev frå Oddemann på Neset” som inspirasjon, både i skrivemåte og innhald (ærlegdom). 

B

Adaptasjon: frå novelle til skodespel - gruppeoppgåve

Sjå føre dokker at Oddemann les opp julebrevet sitt i familiens faste førjulstreff, kva skjer? Her står dokker heilt fritt til sjølve å legge inn handlinga i skodespelet. 

1

Skrive manus som skal:

- vere inndelt i akter (hovuddelar) og scenar (mindre deler)

- ha scenetilvisingar og replikkar

- vere oversikteleg for skodespelarane slik at det blir enkelt å lese og framføre tekst.

2

Framføre skodespelet i klassen eller lage film. Filmane viser ein så i klassen.

Skriveoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
JULEBREV FRÅ ODDEMANN PÅ NESET
VEGAR kreative stunt.png
Kreativ stunt
Kreativ stunt
bottom of page