top of page
Før du les
VEGAR før du les.png
FØR DU LES
Cup of Coffee
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
TOMME TRUSLAR
VEGAR refleksjonsoppgåver.png
Refleksjonsoppgåver
Verkemiddel i forteljingar:
VEGAR refleksjonsoppgåver.png

1

Les novella fleire gonger og noter deg kor i teksten du synest det er mest spennande.

2

Kva for verkemiddel bruker forfattaren for å få fram spenninga? Vis til eksempel i teksten og forklar korleis ulike verkemiddel er brukt.

3

Les novella på nytt og legg ekstra trykk der det er spennande.

4

Gå saman i grupper på 3 og lag eit opptak av novella som eit høyrespel.

5

Sjå første episode av “Sinna mann” frå NRK. Diskuter i grupper om mannen i novella kan samanliknast med “Sinna mann”?

https://tv.nrk.no/serie/vold/sesong/1/episode/1

6

La dykk inspirera av novella og det du har sett frå NRK. Lag ein brosjyre/kampanjemateriell frå helsesjukepleiarane som seier noko om kva ein kan gjera dersom ein opplever/eller mistenker at nokon opplever vald i nære relasjonar.

7

Ta kontakt med helsesjukepleiar på skulen og spel nokre av høyrespela for hen og la helsesjukepleiaren ha eit opplegg for klassen om vald i nære relasjonar.

Refleksjonsoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
TOMME TRUSLAR
VEGAR grammatikk språk.png
Grammatikk
Grammatikk
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
TOMME TRUSLAR
VEGAR skriveoppgåver.png
Skriveoppgåver
Skriveoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
TOMME TRUSLAR
VEGAR kreative stunt.png
Kreativ stunt
Kreativ stunt
bottom of page