top of page
VEGAR UT TIL ALLE KANTAR
Inger Bråtveit
Inger Bråtveit 2.jpeg

(f. 1978) er fra Suldal i Ryfylke og debuterte med romanen 'Munn mot ein frosen fjord' (2002).

Seinare har ho gitt ut tre romaner, ei barnebok og ei diktsamling saman med den svenske poeten Cecilia Hansson, 'Loveprosjekt' (2009).  Ho har elles gjendikta og vore sekundæromsetjar for Bibel 2011, ein revisjon av Det nye testamentet og Det gamle testamentet.

Bråtveit arbeider som lærar i skrivekunst på Danvik Folkehøgskole og ved Litterär gestaltning ved Göteborgs universitet.

Titlar
Andre titlar

Siss og unn (2009)

Loveprosjekt (2009)

Kven er snillast av far og mor? (2012)

E-post: jerven78@gmail.com

Oppgåver
VEGAR UT
TIL ALLE KANTAR
oppgåver.png

Det ligg kaninungar under isen som veit alt. Øyro over isen høyrer alt og veit at det går ein mandolinstreng etter fjorden.

"

"

Inger Braatveit-einar.jpg
bottom of page