top of page
Conference

Årsmøte 2021

Jæren Hotell, Bryne

3. - 4. september 2021

Dagsorden

Konferanseleiar:  Einar Schibevaag, leiar i Rogaland Mållag

Fredag 3. september

15:30

Registrering

16:00

Opning og informasjon om programmet for årsmøtet og arbeid i fylkeslaget.

16:15

Årsmelding og rekneskap for 2020

17:00

Informasjon frå Noregs Mållag ved nestleiar i NM Synnøve Marie Sætre

17:30 - Pause

18:00 - 19:30

Ope debattmøte. Innleiing ved Tom Hetland

«Jærskulen i eit nynorsk kjærneområde – kvifor og koss?»

 • Arne Bergsvåg, fylkesordførar i Rogaland 

 • Andreas Vollsund, ordførar i Bryne 

 • Frode Fledsbø; ordførar i Gjesdal 

 • Johans Skrettingland, ordførar i Hå 

  • Innleiing ved Tom Hetland 

  • Debattleiar Synnøve Marie Sætre

19:30 - Pause

20:30

Jubileumsmiddag med kulturinnslag

Lørdag 4. september

08:00 - Frukost

09:00

Mållag og ungdomslag var eitt – kan me samarbeida meir i dag?

v/Synnøve Jørgensen, leiar i Rogaland Ungdomslag innleiar

Debatt

10:00

Lagsarbeid

 • Korleis vervar me fleire til arbeidet vårt? 

 • Nynorskstafetten 

 • Ny nettstad for Rogaland Mållag

Innleiing, gruppearbeid og oppsummering

12:00

Lunsj på Hemmeleg

Utdeling av målpris

13:15

Korleis organisera studiearbeidet i lokallaget?

v/Bjørg Schultz, Studieforbundet kultur og tradisjon

14:00

«Vegar ut til alle kantar»

innleiing ved Hilde Synnøve Håvardsen

Korleis blesta og stimulera til bruk av antologien i skulen?

15:15 - Pause

15:45

Innkomne saker 

Årspengar 2022

Arbeidsprogram 

Vedtektsendringar

Fråsegner Inger lager framlegg til fråsegn 

Val

17:00

Avslutning og vel heim

Prisen for å delta:

Kr  2 100 per person i enkeltrom

Kr  1 800 per person i dobbeltrom

Kr  1 250 per person utan overnatting

Prisen inkluderer alle måltid

Bindande påmelding innan 25.08.21 til hei@rogmal.no

frå laget ditt med oversikt for kven som møter. 

 

Innbetaling til 0540.08.35529

Pris og bestilling
bottom of page