top of page
3D Sphere
VEGAR UT TIL ALLE KANTAR
NILS SOM GJEKK TIL SKOGS
Før du les
VEGAR før du les.png
FØR DU LES
Cup of Coffee
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
NILS SOM GJEKK TIL SKOGS
VEGAR refleksjonsoppgåver.png
Refleksjonsoppgåver
Leseoppgåver
VEGAR refleksjonsoppgåver.png

1

Les novella roleg for deg sjølv.

2

Kva bilde får du i hovudet etter å ha lese novella?

3

Finn fem bilde på nettet som kan illustrera forteljinga.

4

Finn musikk som du meiner passar til teksten.

5

Trekk ut fem setningar som oppsummerer innhaldet.

6

Set saman eit bilde for kvar setning og legg til musikk slik at det blir ei digital forteljing med utgangspunkt i “Nils som gjekk til skogs”  

Refleksjonsoppgåver
VEGAR refleksjonsoppgåver.png

1

Les om att skildringane om kvinnfolket på side 119. Reflekter over korleis eigne tankar og kjensler speler inn på vår eiga oppfatning av ting.

Refleksjonsoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
NILS SOM GJEKK TIL SKOGS
VEGAR grammatikk språk.png
Grammatikk
Grammatikk

1

Vel eit avsnitt i teksten som du set om frå nynorsk til bokmål.

- Forklar kva ulikskapane mellom dei to målformene er i det avsnittet du har valt. Bruk fagomgrep om grammatikk og språk.

2

Vel eit avsnitt som du skriv om frå preteritum til presens. Kva gjer dette med teksten synest du?

3

Finn 4 døme frå teksten på bruk av og og å. Forklar kvifor det skal vera og eller å i dei tilfella du har funne. Kva funksjon har orda?

nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
NILS SOM GJEKK TIL SKOGS
VEGAR skriveoppgåver.png
Skriveoppgåver
Skriveoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
NILS SOM GJEKK TIL SKOGS
VEGAR kreative stunt.png
Kreativ stunt
Kreativ stunt
bottom of page