top of page
3D Sphere
VEGAR UT TIL ALLE KANTAR
DEN LANGE VEGEN INN TIL STAVANGER BY
Før du les
VEGAR før du les.png
FØR DU LES
Cup of Coffee

1

Studer tittelen. Kva trur du denne teksten handlar om?

2

Kva er forskjellen på å gå til byen og gå på byen?

3

Forklar korleis din veg til Stavanger by er ifrå der du bur (eller der du går på skule) Bruk mange adjektiv og språklege bilete. Kva observerer du rundt deg?

nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
DEN LANGE VEGEN INN TIL STAVANGER BY
VEGAR refleksjonsoppgåver.png
Refleksjonsoppgåver

Medan du les

VEGAR refleksjonsoppgåver.png

Prøv å sjå for deg kor handlinga går føre seg. Er det nokre stader du kjenner att?

VEGAR refleksjonsoppgåver.png

Etter du har lese

1

Kva er det første du hugsar av teksten etter at du er ferdig med å lesa?  Skriv kort om det du hugsar best. Kvifor hugsar du dette trur du?

2

Samanlikn det du har skrive i nr 1 med ein medelev. Diskuter kvifor ein legg merke til ulike ting i ein tekst.

3

Kjatti er eit kallenamn for Kjartan. Kvifor lagar ein kallenamn? Er det forskjell på kor vanleg det er med kallenamn på gutar og jenter? Er det vanleg med kallenamn i ditt miljø? Kom med eksempel.

4

Då gutane i novella gjekk i barnehagen, fekk dei raude papirhjarta med tekst på. Kva sto det på hjarta? Kvifor var det like tekstar på hjarta, trur du? Skriv tekstar på raude papirhjarte til kvarandre og heng opp i klasserommet.

5

Kva for synsvinkel finn me i teksten? Skriv det siste avsnittet med Kjatti si stemme.

6

Kan gutane i novella vera seg sjølv fullt og heilt? Finn eksempel frå teksten og forklar. Kva vil det eigentleg seia å vera seg sjølv, meiner du?

Picture K4.png
Refleksjonsoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
DEN LANGE VEGEN INN TIL STAVANGER BY
VEGAR grammatikk språk.png
Grammatikk
Grammatikk
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
DEN LANGE VEGEN INN TIL STAVANGER BY
VEGAR skriveoppgåver.png
Skriveoppgåver
Skriveoppgåver
nashorn_m_sirkel_transparent_edited.png
Kreativ stunt
bottom of page