top of page
John%2520Skien%2520-%2520Ma%25CC%258Alpr

John
Skien

2013

Rogaland Mållag målpris 2013

Styret i Rogaland Mållag ved leiaren , Magne Viggo Høyland , heidrar John Sigurd Skien med målprisen for 2013.

 

John Skien har utmerka seg med  godt språk i radio og fjernsyn. Han bruker  nynorsk eller dialekt i det daglege arbeidet på ein framifrå måte. Arbeidet hans i Norge Rundt har vore særs viktig  for  å halda nynorsken ved like og  visa det rike mangfaldet i språket.

Det same kan seiast  om arbeidet hans i NRK Rogaland.

 

John Skien fekk Kringkastingsprisen for arbeidet sitt i NRK i 2010.  Nylig fekk han Kongens Fortenestmedalje  for framifrå  journalistisk  arbeid.

 

Han  viser med  det dialekten sin og nynorsken i arbeidslivet. Det er  ikkje språket som avgjer kva arbeid eller heider ein kan oppnå, men ved at ein nyttar talemålet sitt på ein naturlig og god måte .

 

 

Prisen blei delt ut på Bryne 20.mai 2014

bottom of page